Skluzavka na zahradě ZŠ a MŠ Lubojaty

Ptali jste se…

Zajímá mě, kolik město investovalo do škol, které jsou v místních částech? V letech 2017–2021 město investovalo v ZŠ a MŠ ve Staré Vsi celkem 1 736 000 Kč. Jednalo se o rekonstrukci sociálního zařízení a vybudování čističky odpadních vod, dále pak o projektovou dokumentaci na rekonstrukci vnitřních prostor a Číst více…

Od 18. listopadu 2020 návrat žáků 1., 2. a 3. ročníku do školy, provoz MŠ nezměněn

Provoz mateřských škol Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit Číst více…

Nové fotky ve fotogalerii

Vážení rodiče, do MŠ přivádějte děti zdravé, bez známek akutního onemocnění. Při ranním předávání dětí jsou zákonní zástupci povinni upozornit paní učitelku na změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška, vyrážka, aj.). V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, Číst více…

Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům MŠ,ŠD A ŠJ za vzornou přípravu prostor školy k volbám. Rádi bychom také ocenili rodiče, kteří svou platbu za MŠ zasílají včas do 15.dne daného měsíce.

Máme vždy na výběr…

▪ Dítě obklopené kritikou se učí obviňovat; ▪ Dítě obklopené výsměchem se učí nedůvěřovat; ▪ Dítě obklopené nepřátelstvím se učí bojovat; ▪ Dítě obklopené hněvem se naučí ubližovat; ▪ Dítě obklopené nedorozuměním se naučí nenaslouchat druhým; ▪ Dítě obklopené podvodem se naučí lhát; ▪ Dítě obklopené hanbou se naučí cítit Číst více…