Růžová kytice

…a bude na co vzpomínat

Tento školní rok byl pro mnohé z nás plný očekávání. Noví pracovníci školy si získali přízeň nejen dětí, ale také rodičů a veřejnosti v Lubojatech. Jeden z rodičů nám napsal, že nám děkuje za energii, pochopení a lidský přístup, myslím si , že je to ocenění práce všech, protože právě Číst více…

Školní výlet MŠ Lubojaty

Školní výlet se vydařil

Přálo nám počasí, jel s námi výborný pan řidič autobusu, milá a trpělivá průvodkyně na zámku v Kravařích a dětské hřiště byly pro naše nejmenší děti jistě velkým zážitkem. A to nesmíme zapomenout na rozhlednu ve Slatině a zámecký park v Kravařích ,který si děti také užily. Věřím, že k Číst více…

Platba v MŠ od nového školního roku 2019/2020

Úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Lubojaty se bude od 1.9. 2019 provádět bezhotovostně, a to vždy od 5. do 15. dne v daném měsíci.Informace potřebné k úhradě: částka:        300,- Kč číslo účtu:    3000938801/0100 zpráva pro příjemce:    jméno a příjmení dítěte variabilní symbol: 8 . Při zadání platby musí být uvedeny všechny výše popsané údaje  Vše bude ještě upřesněno na schůzce Číst více…

Rozkvetlá zahrada ZŠ a MŠ Lubojaty

Informace

Zápis z jednání osadního výboru Lubojaty ze dne 5. 6. 2019. Přítomní: Pavel Musil, Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav HavelkaOmluvená nepřítomnost: Jan Solnický Program jednání:1. Zahájení, schválení programu 4. Na základě posouzení stavu lip na hřišti OV doporučuje Zastupitelstvu města Bílovec jejich pokácení. Současně žádáme o vyčlenění prostředků na novou výsadbu vhodných dřevin. 8. Další Číst více…

Zámek Kravaře

Plán akcí na červen

PLÁN AKCÍ NA ZŠ a MŠ LUBOJATY – červen 2019 ZŠ + MŠ 11. června – návštěva myslivců v Olbramicích – MŠ + ZŠ /odjezd linkovým autobusem do Lhotky, potom pěšky k chatě myslivců v Olbramicích , příjezd v 11,45 autobusem z Olbramic / ZŠ + MŠ 20. 6. školní výlet Číst více…