Školní vzdělávací program

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka,

Ostravská 658/28,příspěvková organizace

Mateřská škola Lubojaty

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Podzim, zima, jaro, léto – v naší školce príma je to!

         Lenka Dreslerová                                                                               Mgr.  Iva Vaňková

   učitelka MŠ                                                                                       ředitelka školy

Platnost: od 1.9. 2021

Obsah

1 Identifikační údaje o mateřské škole. 3

2 Charakteristika mateřské školy. 4

3 Podmínky vzdělávání 5

3.1 Materiální podmínky. 5

3.2 Životospráva. 6

3.3 Psychosociální podmínky. 7

3.4 Organizační podmínky. 8

3.5 Řízení mateřské školy. 11

3.6  Personální zajištění 12

3.7 Spoluúčast rodičů. 13

3.8 Podmínky vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním.. 13

3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí mimořádně nadaných. 14

3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let 15

3.11 Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. 16

4. Organizace vzdělávání 16

5. Charakteristika vzdělávacího procesu. 18

5.1 Rámcové cíle předškolního vzdělávání 18

5.2 Cíle ŠVP. 18

6. Vzdělávací program.. 19

7. Evaluace. 21

1 Identifikační údaje o mateřské škole

Název školy:                          Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka,

                                               Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Sídlo školy:                           ZŠ A MŠ Lubojaty č. 88, 742 92

Telefon:                                 607 186 916

E-mail:                                  zslubojaty@centrum.cz

                                               mslubojaty@gmail.com

Webové stránky:                  www.mslubojaty.cz

                                               www.zslubojaty.cz                

IČO:                                      00 848 301

IZO:

RED – IZO:                           600 138 411

Ředitel školy:                        Mgr. Iva Vaňková

Zástupce školy:                    Mgr. Lukáš Kubíček

Telefon:                                 556 410 836

E-mail:                                  sekretariat@tgmbilovec.cz

Webové stránky:                  www.tgmbilovec.cz

Zřizovatel:                            MĚSTO BÍLOVEC   

                                               Slezské náměstí

                                               743 01 Bílovec

Webové stránky:                  www.bilovec.cz

Telefon:                                 556 312 101

Platnost dokumentu:           1. 9. 2021

Školní řád