Od 18. listopadu 2020 návrat žáků 1., 2. a 3. ročníku do školy, provoz MŠ nezměněn

Provoz mateřských škol Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit Číst více…