homepage | Šance Dětem (sancedetem.cz)

Manipulace ve výchově | Šance Dětem (sancedetem.cz)

Rodičovská sebereflexe jako prevence manipulace ve výchově

Nezbytným předpokladem prevence manipulace ve výchově na straně rodiče je sebereflexe. Pokud je rodič schopen manipulaci rozpoznat a pojmenovat, může si také více uvědomovat, jaké přístupy a prostředky ve výchově používá, a svůj výchovný přístup případně modifikovat.

Zásadní rodičovskou výzvou je pak respekt k jedinečnosti dítěte, jeho potřebám a směřování. I když mohou být velmi odlišné od naší životní zkušenosti. Prevencí manipulace ve výchově a vztahu k dětem, je oddělení svých potřeb a motivů od potřeb dítěte. Uvědomění si vlastních potřeb a péče o jejich naplňování ve vlastních vztazích a v kontextu svého života.

Pokud místo přesvědčení o existenci absolutní a jediné „pravdy“ budeme sami otevření rozmanitosti názorů a pohledů, dítě bude mít jedinečnou možnost se přirozenou cestou učit toleranci a respektu k sobě i druhým. Spolu se zdravou a stabilní sebeúctou je to důležitý předpoklad, aby se umělo účinně bránit manipulaci a manipulátorům v dalším životě. Jak uvádějí Kopřiva a spol., sebeúcta funguje jako imunitní systém osobnosti v oblasti mezilidských vztahů. Dítě s dobrou sebeúctou dokáže obhájit svá práva a zároveň ctít práva druhých, umí navazovat pozitivní vztahy a spolupracovat. Respektující přístup dospělých k dětem je dobrý předpoklad, aby z dětí vyrostli kompetentní a zodpovědní lidé, schopní řešit problémy současného světa.

Literatura: