Zajímá mě, kolik město investovalo do škol, které jsou v místních částech?

V letech 2017–2021 město investovalo v ZŠ a MŠ ve Staré Vsi celkem 1 736 000 Kč. Jednalo se o rekonstrukci sociálního zařízení a vybudování čističky odpadních vod, dále pak o projektovou dokumentaci na rekonstrukci vnitřních prostor a vybudování týpí. V současné době je v tomto zařízení 13 dětí v mateřské škole a 27 žáků ve škole základní.

Ve stejném časovém období byly investice do ZŠ a MŠ v Lubojatech v celkové výši 546 000 Kč a jednalo se o výměnu výplní otvorů. Do tohoto školského zařízení dochází letos 22 dětí do mateřské školy a 15 žáků do školy základní.

Odbor finančníZodpovídá: administrátor stránek
Vytvořeno / změněno: 8.10.2021 / 8.10.2021

Kategorie: Nezařazené