MŠ Wolkerova Bílovec- Prázdninový provoz 2021 (mswolkerova.cz) https://www.mswolkerova.cz/prazdniny/

INFORMACE V MŠ LUBOJATY

Vážení rodiče,

vzhledem ke stávajícímu uzavření mateřských škol proběhne přihlašování dětí na prázdninový provoz dle následujících pokynů:

  1. V případě, že máte zájem o umístění Vašeho dítěte na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské škole – MŠ Wolkerova–  napište tuto skutečnost na e-mail MŠ , popř. SMS zprávu na t.č. 739 310 481.Uveďte jméno dítěte a termín docházky.
  • V případě, že máte zájem o umístění Vašeho dítěte  na prázdninový  provoz v dalších mateřských školách (MŠ Zahradní , MŠ Svobodova ), využijte formulář – Žádost o přijetí do náhradní mateřské školy o prázdninách. Vytiskněte si jej, vyplňte, podepište a zašlete  na e-mail naší MŠ popř.  nás kontaktujte na telefonním čísle 739 310 481, domluvíme se na dalším možném postupu.

Přihlašování bude probíhat od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Částky za prázdninový provoz:

MŠ Zahradní – úplata: 17,-/den  / červenec /

                        – stravné: 37,- (40,- 7leté dítě)

MŠ Svobodova – úplata : 15.- /den / srpen /

  • stravné: 37,- (40,- 7leté dítě)

MŠ Wolkerova – úplata: 15,- /den – červenec / , 14.- /  den- srpen /

                          – stravné: 37,-/den (40,- 7leté dítě)

Přijímání se týká pouze dětí, které se v daném školním roce již vzdělávají v některé z mateřských škol ve spádové oblasti Bílovec a na období letních prázdnin budou žádat o přijetí na jinou mateřskou školu, než na které se vzdělávají v průběhu školního roku.

O přijetí bude rozhodovat POUZE věk žadatele. Podle věku bude žadatel zařazen do seznamu, v němž na prvním místě bude vždy uvedeno nejstarší dítě. Děti budou přijaty do výše kapacity dané mateřské školy.

Nejpozději do 21. května příslušného kalendářního roku bude zveřejněn seznam žadatelů o prázdninový provoz a informace o výši úplaty za vzdělávání a stravu za období červenec – srpen. Součástí seznamu budou i termíny, kdy lze osobně stravné a školné uhradit. Seznam bude vyvěšen na dveřích každé MŠ. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které Vám zašle MŠ e-mailem nebo SMS zprávou .

Zákonný zástupce žadatele musí zaplatit úplatu za vzdělávání a stravu do 28. května příslušného kalendářního roku.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz bude nejpozději dne 14. 06. 2021. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na dveřích každé MŠ.

V případě, že zákonný zástupce žadatele neuhradí úplatu za vzdělávání a stravu do daného termínu, bude jeho místo postoupeno náhradníkovi uvedenému v seznamu žadatelů.

Vzhledem k současné situaci upozorňujeme, že může dojít ke změnám a omezením v prázdninovém provozu MŠ.

V Bílovci dne 21.4.2021                                                          Mgr.Vaňková Iva, ředitelka školy

Kategorie: Akce pro veřejnost