08.04.2021 14:53

Mateřské školy

  • Do školky se vrátí pouze předškoláci v maximálně patnáctičlenných skupinkách
  • Předškolní děti nemusejí nosit roušky

Základní školy

  • Do škol se vrátí první stupeň základních škol v týdenních rotacích celých tříd (střídat se budou v prezenční a distanční výuce po týdnech)
  • Malotřídní školy, tedy naše ZŠ v Lubojatech se vracejí plně k prezenční výuce (bez rotací)
  • Speciální školy (§16, odst. 9) – prezenční výuka bez rotace, tedy naše ZŠ Wolkerova se vrací k plně prezenční výuce
  • 2. stupeň ZŠ zůstává na distanční výuce

Další důležité informace k testování žáků zde

Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/news/navrat-zaku-od-12-4-2021/

Kategorie: Akce pro veřejnost