27.02.2021 22:48

Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, žáků 1. a 2. ročníků základní školy, žáků v třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Výuka bude tedy probíhat ve všech ročnících distančně.

Mgr. Iva Vaňková

ředitelka školy

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/news/uzavreni-zakladnich-skol-a-materskych-skol-od-1-3-2021/

Kategorie: Akce pro veřejnost