Vážení rodiče,

do MŠ přivádějte děti zdravé, bez známek akutního onemocnění. Při ranním předávání dětí jsou zákonní zástupci povinni upozornit paní učitelku na změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška, vyrážka, aj.).

V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Půjde nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Platné právní předpisy tedy umožňují (či přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění.

Děkujeme za ohleduplnost a pochopení. Zdraví je vždy to nejdůležitější. Je třeba pracovníky školy a Vaše děti maximálně chránit, ale to se nám podaří jen ve spolupráci s Vámi.  

Nově ušité PEXESO od p. učitelky Lenky pro nejmenší děti.
Kategorie: Nezařazené