Mateřská škola

Od úterý 1.9.2020 bude zahájen provoz MŠ . Provozní doba MŠ je od 6.45 do 15.45 hod. Rodiče vstupují s dětmi hlavním vchodem , z budovy odcházejí zadním vchodem . Pokud dítě 1.9. 2020 do MŠ nenastoupí, žádáme rodiče o tuto informaci nejpozději do pátku 28.8.2020.

Základní škola :

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1.9.2020 v 8.00 hodin v budově základní školy. Žáci si s sebou v tento den vezmou přezůvky, aktovku. Po slavnostním zahájení a organizačních záležitostech budou odcházet žáci 1. ročníku s rodiči přibližně v 9,15 hodin a v 9.30 hodin budou odcházet žáci 2. a 3. ročníku.

Školní družina:

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2.9.2020, v úterý 1.9.2020 školní družina v provozu nebude.

Přihlášky do ŠD obdrží žáci 1.9.2020.

Provozní doba ŠD bude od 11,30 do 14.45 hod.

Školní jídelna:

Přihlášení žáci základní školy budou mít oběd ve středu 2.9.2020, zajistí třídní učitel.

Přihlášky ke školnímu stravování obdrží žáci 1.9.2020.