▪ Dítě obklopené kritikou se učí obviňovat;
▪ Dítě obklopené výsměchem se učí nedůvěřovat;
▪ Dítě obklopené nepřátelstvím se učí bojovat;
▪ Dítě obklopené hněvem se naučí ubližovat;
▪ Dítě obklopené nedorozuměním se naučí nenaslouchat druhým;
▪ Dítě obklopené podvodem se naučí lhát;
▪ Dítě obklopené hanbou se naučí cítit vinu;

Dítě obklopené podporou se učí chránit;
▪ Dítě obklopené očekáváním se učí trpělivosti;
▪ Dítě obklopené chválou se učí sebejistotě;
▪ Dítě obklopené ctí se učí být spravedlivé;
▪ Dítě obklopené bezpečím se učí důvěřovat;
▪ Dítě obklopené přijetím se učí respektovat;
▪ Dítě obklopené láskou se naučí milovat a dávat lásku;
▪ Dítě obklopené svobodou volby se učí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Máme vždy na výběr.

Kategorie: Nezařazené