Zápisy budou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Aktuální informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021


Vážení zákonní zástupci dětí,

vzhledem k opatření MŠMT ČR ze dne 3. 4. 2020 se budou organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Upřednostněte podání přihlášky bez vaší osobní přítomnosti.

Využijte tyto možnosti podání:

  • datovou schránkou
  • emailem s elektronickým podpisem
  • doporučeně poštou

Pokud nemáte tyto možnosti pak osobně (dle dalších pokynů, které budou uvedeny na stránkách škol).
Vzhledem k těmto opatřením prodlužujeme možnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ v době
od 5. května do 16. května 2020 včetně.

Veškeré další podrobnosti o organizaci zápisu sledujte na webových stránkách škol a školek:

Potvrzení praktického lékaře o povinném očkování – pokud již máte.

Pokud nemáte, postačí v současné situaci pouze vaše čestné prohlášení (vzor bude přístupný na stránkách škol), které musí být doloženo kopii očkovacího průkazu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Hana Bajnárková, Mgr. Iva Vaňková, ředitelky škol