ZŠ a MŠ v Lubojatech  srdečně zve všechny na

Den otevřených dveří

V úterý  24. března 2020

Od 8,00 – 16,00 hodin

Můžete navštívit vyučování v  ZŠ  i  v  MŠ

Od 13,00 hod. –  KERAMICKÁ DÍLNA  ŠD – uděláte si výrobek z keramické hlíny

od 14,30 hod.  TVOŘIVÁ DÍLNIČKA v MŠ –  vyrobíte si dárek pro radost

Zápis do 1. třídy

V úterý  7. 4. 2020

od 14.00 do 17.00 hodin v budově školy

Co nabízíme:

Žáky 1., 2. a 3. ročníku vedeme k týmové spolupráci, skupinová forma výuky podporuje u žáků hlavně samostatnost.

Upřednostňujeme  prožitkové a činnostní učení, terénní vyučování v přírodě.

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se děti cítí spokojeně a bezpečně,

nabízíme klidné prostředí s nižším počtem žáků  ve třídě.

V naší škole výuka vychází  ze spojení tradičních a moderních metod,  spolupracujeme s mateřskou školou, která je ve stejné budově a vedeme je tak ke spolupráci dětí  různého věku.

Zápis do MŠ Lubojaty

V úterý 5. května 2020

www.zslubojaty.cz

www.mslubojaty.cz

Kategorie: Akce pro veřejnost