Noviny , časopisy, poškozené knihy, letáky – to vše se v letošním roce opět vykupuje .KARTON SE LETOS NESBÍRÁ.
Úkolem školy je během školního roku nasbírat co největší množství papíru, který bude vykupován za smluvené ceny .

19. ročník „Soutěže s panem Popelou“ – školní rok 2019/2020.
Termín zahájení: 2. 9. 2019
Termín uzávěrky: 10. 6. 2020
Termín vyhlášení výsledků: do 15. 6. 2020