Úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Lubojaty se bude od 1.9. 2019 provádět bezhotovostně,

a to vždy od 5. do 15. dne v daném měsíci.Informace potřebné k úhradě: částka:        300,- Kč
 číslo účtu:    3000938801/0100 zpráva pro příjemce:    jméno a příjmení dítěte variabilní symbol: 8 . Při zadání platby musí být uvedeny všechny výše popsané údaje  Vše bude ještě upřesněno na schůzce první týden   v září. 

Kategorie: Nezařazené