ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 čtvrtek 2. 5. 2019

od 10.00 – 17.00 hodin

K zápisu si přineste: 

  • platný občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte do MŠ
  • doklad o trvalém pobytu dítěte , nově budeme uznávat také občanský průkaz dítěte / cestovní pas ,kde je bydliště dítěte uvedeno /
  • rodný list dítěte
  • potvrzení lékaře, že Vaše dítě může v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, do mateřské školy nastoupit
Kategorie: Akce pro veřejnost