Tento školní rok byl pro mnohé z nás plný očekávání. Noví pracovníci školy si získali přízeň nejen dětí, ale také rodičů a veřejnosti v Lubojatech. Jeden z rodičů nám napsal, že nám děkuje za energii, pochopení a lidský přístup, myslím si , že je to ocenění práce všech, protože právě přátelské prostředí je rozhodující pro výchovu a vzdělávání ve školách. Přejeme vám krásné léto …

Kolektiv pracovníků školy v Lubojatech vám přeje krásné léto a děkujeme za spolupráci a podporu.
za všechny Lenka Broskevičová