ZŠ a MŠ v Lubojatech srdečně zve všechny na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve středu 20. března 2019 od 8:00 do 17:00 hodin.


Můžete navštívit vyučování, prohlédnout si budovu školy a zahradu.

od 13:00

KERAMICKÁ DÍLNIČKA
– uděláte si výrobek z keramické hlíny  

od 14:30

HRÁTKY S ANGLIČTINOU
– kroužek DDM v Bílovci, zahrajete si různé hry

od 15:00

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA V MŠ
– vyrobíte si dárek pro radost

Kategorie: Akce pro veřejnost