Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBOJATY

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Podzim, zima, jaro, léto – v naší školce príma je to!


učitelka MŠ: Lenka Dreslerová

ředitelka školy: Mgr. Iva Vaňková

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2018

OBSAH

 1. Identifikační údaje o mateřské škole
 2. Charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání
  3.1 Věcné podmínky
  3.2 Životospráva
  3.3 Psychosociální podmínky
  3.4 Organizační podmínky
  3.5 Řízení školy
  3.6 Personální zajištění
  3.7 Spoluúčast rodičů
  3.8 Podmínky vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním
  3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných
  3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let
 4. Organizace vzdělávání
  4.1 Vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním
  4.2 Vzdělávání dětí nadaných
  4.3 Vzdělávání dětí od dvou do tří let
  4.4 Povinné předškolní vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího programu
  5.1 Rámcové cíle předškolního vzdělávání
  5.2 Cíle ŠVP
 6. Vzdělávací program
 7. Evaluace

Název školy: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Sídlo školy: ZŠ a MŠ Lubojaty č. 88, 742 92
Telefon: 607 186 916
E-mail: zslubojaty@centrum.cz | mslubojaty@gmail.com
Webové stránky : www.mslubojaty.cz | www.zslubojaty.blog.cz

IČO: 00 848 301
IZO:
RED – IZO: 600 138 411

Ředitel školy: Mgr. Iva Vaňková
Zástupce školy: Mgr. Lukáš Kubíček
Telefon: 556 410 836
E-mail: sekretariat@tgmbilovec.cz
Webové stránky: www.tgmbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec
Slezské náměstí, 743 01 Bílovec
www.bilovec.cz
Telefon: 556 312 101

Další: nahlédnutí v MŠ Lubojaty