Informace k platbě – schůzka s rodiči se uskuteční 10.9.od 17,00 hodin

Úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Lubojaty PROSÍM, ZATÍM NEPLAŤTE . Od  nového školního roku se bude provádět bezhotovostní platba za předškolní vzdělávání, a to vždy od 5. do 15. dne v daném měsíci. Informace potřebné k úhradě: částka:        300,- Kč   číslo účtu:    3000938801/0100 zpráva pro příjemce:    jméno a příjmení Číst více…

Platba v MŠ od nového školního roku 2019/2020

Úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Lubojaty se bude od 1.9. 2019 provádět bezhotovostně, a to vždy od 5. do 15. dne v daném měsíci.Informace potřebné k úhradě: částka:        300,- Kč číslo účtu:    3000938801/0100 zpráva pro příjemce:    jméno a příjmení dítěte variabilní symbol: 8 . Při zadání platby musí být uvedeny všechny výše popsané údaje  Vše bude ještě upřesněno na schůzce Číst více…

Informace

Zápis z jednání osadního výboru Lubojaty ze dne 5. 6. 2019. Přítomní: Pavel Musil, Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav HavelkaOmluvená nepřítomnost: Jan Solnický Program jednání:1. Zahájení, schválení programu 4. Na základě posouzení stavu lip na hřišti OV doporučuje Zastupitelstvu města Bílovec jejich pokácení. Současně žádáme o vyčlenění prostředků na novou výsadbu vhodných dřevin. 8. Další Číst více…