Sběr papíru ve škole

Noviny , časopisy, poškozené knihy, letáky – to vše se v letošním roce opět vykupuje .KARTON SE LETOS NESBÍRÁ. Úkolem školy je během školního roku nasbírat co největší množství papíru, který bude vykupován za smluvené ceny . 19. ročník „Soutěže s panem Popelou“ – školní rok 2019/2020.Termín zahájení: 2. 9. 2019Termín Číst více…

Aktivity v MŠ

Pondělí : od 7.10.od 14, 15 hodin  ZPĚVOHRÁTKY / ZŠ + MŠ /   -p.uč. Dagmar Dardová  Úterý : od 13,15 h.  do 14,45 h.od  – NÁBOŽENSTVÍ – 2 skupiny  a KERAMIKA / ZŠ + MŠ / Středa : od 2.10.od 14,15 h. – kroužky s DDM – ANGLIČTINA  a TANEČNÍ / ZŠ Číst více…

…a bude na co vzpomínat

Tento školní rok byl pro mnohé z nás plný očekávání. Noví pracovníci školy si získali přízeň nejen dětí, ale také rodičů a veřejnosti v Lubojatech. Jeden z rodičů nám napsal, že nám děkuje za energii, pochopení a lidský přístup, myslím si , že je to ocenění práce všech, protože právě Číst více…

Informace

Zápis z jednání osadního výboru Lubojaty ze dne 5. 6. 2019. Přítomní: Pavel Musil, Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav HavelkaOmluvená nepřítomnost: Jan Solnický Program jednání:1. Zahájení, schválení programu 4. Na základě posouzení stavu lip na hřišti OV doporučuje Zastupitelstvu města Bílovec jejich pokácení. Současně žádáme o vyčlenění prostředků na novou výsadbu vhodných dřevin. 8. Další Číst více…

Svátek maminek

Rádi bychom poděkovali všem , kteří nám pomohli skvělým občerstvením zpestřit naši slavnostní besídku.Pochutnali jsme si na výborných sušenkách, řezech, dětských nápojích, závinech, hroznovém vínu, lentilkách…… Dnes jsme si užili příjemné odpoledne , vystoupení se všem moc líbilo a radost ve tvářích dětí i diváků byla pro organizárory tou největší Číst více…